Құрметті Клиент!
Техникалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты Homebank.kz қаржы порталына уақытша кіру мүмкін емес.
Кешірек қайтадан кіріп көріңіз.
Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.
Барлық шұғыл сұрақтарыңыз бойынша Call Center хабарласуыңызға болады:
  • 8 (727) 258-53-34 (Алматы қаласы бойынша)
  • 58-53-34 (Астана, Ақтау, Актөбе, Атырау, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Өскемен қалалары үшін)
  • 8 (8000) 8000 90 (ҚР басқа қалалары үшін)

Дорогие пользователи!
В связи с проведением технических работ,
вход в финансовый портал временно ограничен.
Пожалуйста, повторите свою попытку входа позже.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
По всем срочным вопросам просим обращаться в Call Center:
  • 8 (727) 258-53-34 (для г. Алматы)
  • 58-53-34 (для г. Астана, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Усть-Каменогорск)
  • 8 (8000) 8000 90 (для других городов РК)

Dear clients!
The website is undergoing maintenance and testing
to provide you better service in the future.
We apologize for this inconvenience.
Please try again later.
For any urgent questions please contact us by:
  • 8 (727) 258-53-34 (for Almaty)
  • 58-53-34 (for Astana, Aktau, Aktobe, Atyrau, Karaganda, Kokshetau, Kustanay, Kyzylorda, Pavlodar, Petropavlovsk, Semey, Taldykurgan, Taraz, Uralsk, Ust-Kamenogorsk, Shymkent)
  • 8 (8000) 8000 90 (for other)